Labskaus

Fröher worr dat Fleesch op de olin Seilers in een Holtfatt mit veel Soolt konverseert so to seggn as Pökelfleesch logert. Fleesch geev dat dotomaal in de Seefohrtstiet nur op den Seemannssünndag, den Dünnersdag. Geev dat also Fleesch, so muß an den Obend vörher een Stück Pökelfleesch ut dat Holtfatt ruut hoolt warm. Dat Soolt worr vun dat Fleesch affspölt un keem in een groode Schüddel mit Drinkwaater damit sick de Rest vun de Soolt vun dat Fleesch afflösn kunn. Annern Morn worr dat Fleesch kaakt.

labkaus-2009-122.jpg


labkaus-2009-122.jpg

Blang bi keem een groode Putt mit Pellkantüffeln op den Isenherd. Wenn beides ferdi un goor weer keem dat Fleesch op een Holtbrett un een groodes Meß mörn op de Back (Disch ) un tosetzli de Putt mit de Kantüffeln. Jedeen hett sick een Schief Fleesch affsneedn, op sien teller packt un hett dat mit de Kantüffeln mit de Gaabel to en Fleeschkantüffelmuus drückt. Nur so kunn man to de Tiet op een Seilschipp dat Fleesch geneetn. Om dat Gericht noch een beetn to verfeinern hett man suure Gurkn, Heern un roode Beet dor to eetn. Düsse Togoovn kunn man fröher op een Seilschipp in Weckglös mitföhrn. Wenn man hüüt to Dags möglichst dicht an dütt Gericht ran kaamn will, so kann ick jümm verraadn wie man dat maakn kann.

För een lüttn Personenkreis kannst du so een Gericht ganz un goor vergeetn. Dat is so wie de Arfensupp. Dor bruukt man ok een groodn Putt wenn dat so richdi smeckn sall. So för tein Eeters schall man schon tominds kaakn. Leever noch för mehr. Toeerst ton Slachter un je no den Geldbüdel Schwienfleesch un gerökerte Rippn un Buukfleesch inkoopn. För jede Person een Hand vull Kantüffeln. Dat Fleesch warrd mit Peeper un Fondabrühe int Waater goor kaakt un dorno op een Holtbrett mit een Meß ganz fien schneedn.

De Kantüffeln schelln un in de Fleeschbrühe goor kaakn. Vun de Brühe soveel affülln dormit dat bit Stampn een feinen Kantüffelmuus affgeevn deit. Jetzt kümmt dat Fleesch dorto un warrd mit de Kantüffeln to Muus stammt bit dat Fleesch un de Kantüffeln sick vermengt hett un to son richdign Brie warrd. För Jedeen warrd je no Hunger een oder twee Spiegeleier broot. Op den Teller een goodn Slag vun den FleeschkantüffelmuusLabskaus. Boobn op een oder twee Spiegeleier. Op de Back stoht de Schüddel mit suure Gurkn, Heern un roode Beet. Jeder kann sick dat dorto leggn wat no sein Geschmeck richdi ween kann. Een Malteser, Beer oder ok nur een Glas Waater kann man dorto drinkn. Jümm köönt natürli ok den Brie mit de Togoovn tosaamn manschen. Obers wi sall mann dat dor wedder ruut sorteern wat man nich so geern mach.

Versöktjümm Glück bi düsset Rezept. Gift dat Probleme, so roopt mi an.

Ick loot mit geern inloodn.

Ewald Huus

Kommentare